Psykolog Jonna Jelsbak Dahl

– Hvem er jeg?

Mit fokus er, at hjælpe børn, unge, voksne og familier i trivsel og udvikling, når livet i perioder er svært at håndtere.
Jeg har god erfaring med behandling af bl.a. angst, stress, depression, lavt selvværd, familieproblematikker, livskriser etc.
Jeg tilbyder:

  • Cool Kids angstbehandling i grupper
  • Cool Kids angstbehandling individuelt
  • Individuelle terapiforløb til både børn, unge og voksne
  • Psykologiske udredninger
  • Oplæg

Uddannelse

Cand.psych.

Jeg er uddannet cand.psych. fra Psykologisk Institut, Århus Universitet i januar 2009. Mit afsluttende speciale omhandlede: Moderlig deprivation for børn frigivet til international adoption, som siden blev publiceret af Københavns Universitet. I mit speciale var jeg optaget af, hvordan den tidlige tilknytning mellem barn og forældre påvirker barnets senere udvikling herunder barnets neuro-affektive udvikling. Den neuroaffektive udviklingspsykologi er en tilgang udviklet af Susan Hart. Tilgangen laver brobygning mellem tilknytningsteori, udviklingspsykologi og den seneste hjerneforskning.

Ph.d.

Fra oktober 2010-Januar 2015 lavede jeg en Ph.d. på Psykologisk Institut, Århus Universitet med titlen: ”Event Memory in Infancy and Early Childhood” ved Center on Autobiographical Memory Research. Her var jeg ansat på det udviklingspsykologiske område, hvor jeg bl.a. undersøgte, hvordan små børns hukommelse for begivenheder udvikler sig tidligt i livet. Jeg havde omkring 1000 børn og deres forældre i laboratoriet, og det var alfa og omega, at jeg hurtigt kunne skabe en tryg og rummelig atmosfære, så børnene ville være med i mine undersøgelser. Under min Ph.d. underviste jeg endvidere psykologistuderende, og fik dermed god erfaring med formidling af psykologfaglig viden. Jeg har siden holdt adskillige oplæg i børnehaver, på skoler og for forskellige faggrupper, hvorfor jeg også tilbyder at komme ud og holde oplæg og sparring i Psykologhuset Hørning. Se yderligere information herom under fanen: Behandlinger og punktet Oplæg.

Autoriseret psykolog

Jeg blev autoriseret psykolog i august 2017 ved Dansk Psykolognævn.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Jeg har siden januar 2015 arbejdet i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, hvilket jeg fortsat gør ved siden af mit arbejde i Psykologhuset Hørning. Et arbejder, der har givet mig en stor viden om de mange forskellige vanskeligheder og udfordringer, som børn, unge og deres voksne dagligt står i. Jeg har således opnået stor erfaring, gennem daglig rådgivning, vejledning, samtaler, terapi, sparring og supervision med, hvordan børn, unge og deres voksne kan hjælpes tilbage i trivsel og udvikling. Derudover har jeg siden august 2015 varetaget angstbehandling af børn i alderen 7-13 år samt deres familier i grupper af 4-6 familier, samt ugentligt haft individuelle samtaler med unge i alderen 14-25 år. Til dagligt laver jeg desuden psykologiske undersøgelser af børn og unge bl.a. kognitive undersøgelser, afdækning af: opmærksomhedsfunktioner, eksekutive vanskeligheder, social-kognitive vanskeligheder m.m., og jeg henviser børn og unge til psykiatrisk udredning, når der er mistanke om en psykiatrisk diagnose. Dette er ligeledes en ydelse, jeg kan tilbyde i Psykologhuset Hørning. Se fanebladet: Behandlinger og punktet Psykologiske udredning.

ISTDP

Ultimo november 2020 afslutter jeg en 3-årig efteruddannelse i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP), der er en videnskabelig baseret terapiform, som bygger på henholdsvis klassisk psykoanalyse og tilknytningsteori. Denne metoder er særlig anvendelig i terapi med voksne, der bøvler med angst, depression, ked af det hed, selvkritiske tanker, psykosomatiske tilstande og personlighedsforstyrrelser.

Certificeret Cool Kids behandler

I Efteråret 2020 bliver jeg Certificeret Cool kids/Chilled behandler ved CEBU, Psykologisk institut, Århus Universitet. Eksamen er bestået, men jeg afventer endelig godkendelse.