Psykolog Vicki Lind Kølbæk

– Hvem er jeg?

Mit fokus er, at hjælpe børn, unge og familier i trivsel og udvikling, når livet i perioder er svært at håndtere.
Jeg har god erfaring med behandling af bl.a. angst, stress, depression, lavt selvværd, familieproblematikker, livskriser etc.


Jeg tilbyder:

  • Cool Kids angstbehandling i grupper
  • Cool Kids angstbehandling individuelt
  • Psykologiske udredninger
  • Oplæg

Uddannelse

Cand.psych.

Jeg er uddannet cand.psych. fra Psykologisk Institut, ved Aarhus Universitet, og er autoriseret ved Dansk Psykolognævn. Jeg har altid haft en særlig interesse for børn og familier, og brænder for mit arbejde inden for dette felt.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Jeg har gennem de sidste år arbejdet i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, hvilket jeg fortsat gør ved siden af mit arbejde i Psykologhuset Hørning. Her arbejder jeg tæt sammen med børn, forældre og professionelle omkring barnet. Et arbejde der har givet mig en stor viden inden for de mange udfordringer, vanskeligheder og svære situationer man som barn, ung eller familie kan stå i. Gennem min daglige sparring, rådgivning og vejledning har jeg opnået en bred erfaring i at hjælpe børn, unge og familier i trivsel og positiv udvikling. Jeg har stor erfaring med psykologiske undersøgelser af børn og unge her i blandt kognitive undersøgelser, samt afdækning af socialkognitive vanskeligheder, opmærksomhedsfunktioner m.m., og viderehenviser psykiatrisk udredning, når der er mistanke om specifikke psykologiske udfordringer. Derudover giver jeg psykoedukation til forældre og professionelle. Dette er ligeledes en ydelse, jeg kan tilbyde i Psykologhuset Hørning. Se fanebladet: Behandlinger og punktet Psykologisk udredning.
Gennem de sidste par år har jeg kørt Cool Kids angstbehandling af børn i alderen 7-17 år samt deres familier. Jeg har både varetaget gruppeforløb med mellem 4-6 familier pr. forløb, samt individuelle forløb med én familie af gangen.

Jeg har tidligere arbejdet ved en kriserådgivning, og har derved god erfaring med både akut rådgivning og sparring samt længerevarende terapi.

Certificeret Cool Kids behandler

I Efteråret 2020 bliver jeg Certificeret Cool kids/Chilled behandler ved CEBU, Psykologisk institut, Aarhus Universitet. Eksamen er bestået, men jeg afventer endelig godkendelse.

Foredrag

Jeg har holdt flere foredrag om bl.a. angst, ængstelighed, forældres copingstrategier m.m.. Jeg tilbyder foredrag om forskellige problematikker og emner. Kontakt mig for nærmere info, eller hold øje med vores hjemmeside